Home Cơ Khí Cấu tạo của Pistong

Cấu tạo của Pistong

2,129 views
0

cau-tao-pistong

1: Nón (nắp) chụp đầu thanh truyền

2: bulông thanh truyền

3 : bạc lót

11 : khoen chận

4 : chốt pittông

5 : xéc măng gạt dầu.(xéc măng dầu)

6 : xéc măng hơi thứ hai

(xéc măng khí)

7 : xéc măng hơi trên cùng

(xéc măng lửa)

8: đỉnh pittong

9: Thân pittông

10: Thân thanh truyền.

pisttong

1 : rãnh, đường xẻ dãn nở

2 : Thân pittông

3: Khoe chận

4 : Chốt pittông

5 : Rảnh sét măng