Home Cơ Khí Cấu tạo hoàn chỉnh phần máy ô tô

Cấu tạo hoàn chỉnh phần máy ô tô

2,365 views
0

Cau -tao hoan -chinh-phan -may -oto

1:Trục cò mổ và nút bịt

2:Vít siết trục có mổ

3: bu lông quy lát.

4,7,10:  đai ốc

5 : Cò mổ trái

6:  gu rong đở trục cò mổ

8:  lò xo trục cò mổ.

9: Cò mổ phải.

11:  Vỏ bọc gu rông cò mổ

12 :long đền phẳng

13: Giá đở trục cò mổ

14:  Vít đều chình khe hở con đôi xú páp hút

15: Móng hãm chén chặn lò xo xú páp hút

16 : Phớt dầu (nhớt)

17: Chén chặn lò xo xú páp hút

18:  Lò xo xú páp hút

19 :  ống nối loe

20,21: nút đậy ống

22: nắp máy

23: đũa đẩy cò xú páp hút

24: ống dẫn hướng xú páp hút

25: xú páp hút

26: pittông

27:Thanh truyền

28 :bu lông mũ thanh truyền

29: Bạc lót đầu to thanh truyền

30: xú páp thoát.

31: ống dẫn hướng xú páp thoát

32: khối xy lanh

33:

34: ốc chỉnh xú páp

35 : con đội xú páp xả

36: Vòng đệm chặn sau trục khuỷu

38:bạc lót cổ trục chính trước trục khuỷu

39: bạc lót cổ trục chính giữa  trục khuỷu

40:   bạc lót cổ trục chính sau trục khuỷu

41: bu lông

42 : chốt

43: trục khuỷu

45: nắp cổ trục chính sau

46 : vòng đệm hãm

47 : bu lông

48 :đai ốc hãm

49: đai ốc mũ thanh truyền

50: nắp cổ trục chính giữa

51: nắp cổ trục chính trước

52,53: Vít va vòng đệm hãm

54: bơm nhớt

55: đệm

56: miếng viền mỏng, chêm đầu trục khuỷu

57: Vòng đệm chặn

58: vòng đệm

59:    gu rông

60 Nắp đậy lò xo xú páp thoát

61: roong, đệm

62:  móng hãm chén chặn lò xo dưới

63: chén chặn

64: lò xo xu páp thoát

65: bạc lót trước trục cam

66:  gíclơ dầu  bộ phân phối

67: trục cam

68: đãi bị động trục cam

69: miếng đệm

70: bu lông và lòng đệm hãm

71: van hằng nhiệt

72: đệm

73:    đầu gắn đướng nước ra

74 vít và vòng đệm hãm