Home Cơ Khí Gia công tinh- Finishing

Gia công tinh- Finishing

2,052 views
0
FINISHING – GIA CÔNG TINH
–      Lapping compound: chất mài rà
–      Solid lap: dao mài rà cứng
–      Adjustable lap: dao mài rà điều chỉnh được
–      Ring lap: dao mài rà kiểu vòng
–      Lapping machine: máy mài rà
–      Workholder retainer: mâm kẹp phôi
–      Rotating lap: bàn rà quay
–      Honing: sự mài khôn, mài doa
–      Honing tool: dụng cụ mài khôn
–      Radial feed rod: cần điều khiển
–      Stone holder: cần giữ đá
–      Abrasive stick, stone: đá mài
–      Honing machine: máy mài khuôn
–      Superfinishing: sự gia công siêu tinh
–      Superfinishing head: đầu gia công siêu tinh
–      Burnishing: sự đánh bong, mài bong
–      Roll burnishing: sự cán nóng
–      Roll burnisher: con lăn cán nóng
–      Internal roll burnishing: sự cán nóng mặt trong
–      Polishing: sự chà, đánh bong
–      Polishing machine: máy chà bong
–      Buffing wheel: đãi chà bong