Home Cơ Khí Học tiếng anh ô tô bằng hình ảnh ( phần động cơ)

Học tiếng anh ô tô bằng hình ảnh ( phần động cơ)

1,534 views
0

qqq

Housing for thermostat: lổ gắn van hằng nhiệt

pushrod moves up and down pivot rocker arm: cần đẩy nhô ra  và  gắn  với cò mổ

Intake ports: Lổ hút

Threaded hole for bolting rocker cover to cylnder head: Lổ xỏ bu lông để nối nắp cò mổ và nắp máy.

Stud hole :Lổ xỏ đinh tán

Rocker arm pivots to open valve: cò mổ để mở xú páp

Valve clearance adjuster : đều chỉnh khe hở xú páp

Rocker shaft : trục có mổ

Valve retainer:  chén chặn

Spring close valve: lò xo xú pắp