Home Cơ Khí Quy trình đúc khuôn cát

Quy trình đúc khuôn cát

1,843 views
0

Dưới đây là quy trình đúc khuôn cát

  1. Create pattern: Tạo mẫu đúc
  2. Place flask over cope portion of the pattern : Đặt khuôn lên nửa trên của mẫu đúc
  3. Fill flask with sand and remove cope pattern: Điền đầy khuôn với cát và loại bỏ nửa trên vật đúc
  4. Place flask over drag portion of the pattern: Đặt khuôn lên nửa dưới của mẫu đúc
  5. Fill flask with sand and remove drag pattern: Điền đầy khuôn với cát và loại bỏ nửa  dưới vật đúc
  6. Assemble core in the mold and assemble the cope and drag: Lắp đặt lõi và ráp khuôn trên với khuôn dưới
  7. Pour metal into mold: Đổ kim loại vào khuôn
  8. Shakeout mold and trim off gating system: Lắc nhẹ khuôn lấy vật đúc và cắt bỏ hệ thống cổng rót.