Home Cơ Khí Quy trình sản xuất sản phẩm đúc

Quy trình sản xuất sản phẩm đúc

1,317 views
0

Hình 8: Quy trình sản xuất sản phẩm đúc

Giải thích: Khôi thép sẽ được nung chảy trong lò sau đó được nép lại trong lò áp suất để thành những khối dài và được cắt thành những đoạn bằng nha. Kế đến chúng sẽ được nhiệt luyện rồi nắn thẳng trước khi đóng gói và vận chuyển đi.

Các từ trong hình:

-continnious casting products:sản phẩm đúc nguyên khối

-smelting furnace: lò nung nóng chảy

-maintaining furnace: lò áp suất

-length indicator: bộ chỉ thị độ dài

-heat treatment: nhiệt luyện

-straightening: máy nắn thẳng

-packing: đóng gói

-transportation: vận chuyển