Home Cơ Khí Quy trình sản xuất sản phẩm GHM

Quy trình sản xuất sản phẩm GHM

1,702 views
0

Hình : Quy trình sản xuất sản phẩm GHM

Giải thích: sắt phế liệu được đưa vào lò hồ quang điện để nấu chảy và rót vào lò, sau đó được cho qua hệ thống khử chân không và khí đọc trước khi tạo hình. Tại đây chia làm 2 loại, một loại tạo thành khối để phân phối, loại còn lại được đưa vào dây chuyền để chế tạo các sản phẩm khác. Loại này được đưa vào lò nung trước khi qua công đoạn gia công tạo hình thành sản phẩm, sau đó được đưa vào buồn lạnh để làm nguội và qua các khâu kiểm tra trước khi phân phôi cho khách hang.

Các từ trong hình:

-scrap: phế liệu

-DC electric arc furnace: lò đốt hồ quang điện 1 chiều

-ladle furnace: lò rót nguyên liệu

-vacuum degassing: lò khử chân không, khí độc

-conditioning and trimming: xử lý và tạo hình

-ingot casting: đúc thành khối

-continuous casting (6 strands): đúc theo dây chuyền (6 bộ phận)

-walking beam furnace: đưa qua lò nung

-rolling mill medium sector with Kocks PSB/RSB: dụng cụ phay bằng công nghệ Kocks PSB/RSB

-cooling bed: phòng làm lạnh

-annealing funace: lò tôi

-straightening line: làm thẳng

-bright bar production: làm nhẵn, sang bong sản phẩm

-surface test: kiểm tra bề mặt

-internal flaw detection: phát hiện vết nứt bên trong

-material identity check: kiểm tra độ đồng nhất của nguyên liệu

-shipping: phân phối