Home Cơ Khí Quy trình tiêu chuẩn sửa chữa bơm thân 2 nửa (Standard repair...

Quy trình tiêu chuẩn sửa chữa bơm thân 2 nửa (Standard repair procedure for split case pumps)

1,483 views
0

Split-CasePumpCutaway_bg

 

1- Remove upper casing. Tháo nắp (nửa thân trên).

2- Remove rotating element. Tháo các bộ phận động

3- Dis-assemble rotating element completely.Tháo rời các chi tiết

4- Sand Blast Upper and Lower Casing and inspect for cracks and wear. Phun cát làm sạch vỏ nửa trên và dưới và kiểm tra nứt và ăn mòn

5- Sand Blast Impeller, and Bearing Housings. Phun cát làm sạch bánh CT và buồng gối đỡ

6- Clean all other parts. Vệ sinh các bộ phận còn lại.

7- Inspect Impeller for cracks and wear.Kiểm tra bánh CT có nứt hay ăn mòn không

8- Coat Impeller with Belzona coating or equal if needed. Quét phủ lớp keo Belzona hoặc cân bằng bánh CT nếu cần.

9- Inspect shaft for straightness.Kiểm tra độ thẳng của trục/

10- Polish and straightened shaft. Nắn thẳng và đánh bóng trục

11- Install Impeller on Shaft. Lắp Bánh CT lên trục

12- Balance Impeller and Shaft to 4W/N. Cân bằng rô to

13- Inspect Bearing Housings for cracks and wear. Kiểm tra buồng gối đỡ xem có nứt hay bị ăn mòn

14- Replace the Impeller Wear Rings with new of the same materials. Thay mới vòng làm kín chịu mài mòn trên bánh CT có cùng vật liệu cũ.

15- Replace the Case Rings with new of the same materials. Thay mới vòng làm kín chịu mài mòn trên thân bơm có cùng vật liệu cũ.

16- Replace the Shaft Sleeves with new of the same materials. Thay mới ống lót trục có cùng vật liệu cũ.

17- Rebuild Bearing Isolator. Lắp lại vòng cách vòng bi

18- Replace Upper and Lower Bearings with new bearings. Thay mới vòng bi

19- Replace all C/R Seals. Thay mới tất cả các vòng làm kín (loại tiếp xúc với trục như o ring)

20- Replace Casing Gasket. Thay gioăng làm kín thân

21- Replace Bearing Housing Gaskets. Thay gioăng làm kín vỏ gối đỡ

22- Replace the Mechanical Seals with new. Thay mới bộ phận làm kín cơ khí

23- Assemble rotating element completely. Lắp hoàn chỉnh các bộ phận động

24- Assemble pump completely. Lắp bơm hoàn chỉnh

25- Paint upper, lower casing, & Bearing Housings. Sơn lại vỏ bơm và buồng gối đỡ
26- Provide as build report. Làm báo cáo sửa chữa