Home Cơ Khí thử nghiệm thủy tĩnh – hydrostatic test

thử nghiệm thủy tĩnh – hydrostatic test

3,880 views
0

thử nghiệm thủy tĩnh – hydrostatic test

 

Thử nghiệm thủy tĩnh là hình thức phổ biến, trong đó sự rò rỉ (leaks) có thể được tìm thấy trong các thiết bị cao áp như bồn cao áp, đường ống dẫn dầu và ống dẫn nước. Bằng cách sử dụng phương pháp kiểm tra này giúp duy trì tiêu chuẩn an toàn và độ bền của thiết bị qua thời gian. Kiểm tra thủy tĩnh cũng là một cách để kiểm tra các thiết bị áp lực như chai gas và nồi hơi để kiểm tra sự rò rỉ hay khuyết tật. Việc kiểm tra này là rất quan trọng bởi vì các thiết bị này chứa khí nén áp cao có thể nổ tung khi có lớp vỏ có rò rỉ hay mất độ bền do có khuyết tật.

 

Hydrostatic test is done by using the high pressure pump to pressurize the pressure vessel that requires a pressure test. The system utilizes a special valve that allows the flow of high pressure liquid to move only to one direction, to the test vessel until the vessel reach the desired pressure. When big vessels are used, a large amount of liquid is required to fill them. The centrifugal pump that provides high flow of liquid at a relatively low pressure fills the vessel. When the vessel is filled the high pressure pump generates a low flow under high pressure to pressurize the vessel. The control valve is either automatically operated or manually. When an automatic control valve is operated, a pressure sensor will detect the pre set pressure and then hold the pressure to a pre progrmed time, then release the pressure and drain the liquid.