Home Sinh Hóa Quá trình thu hồi acid sulfuric bằng xúc tác ướt từ sản...

Quá trình thu hồi acid sulfuric bằng xúc tác ướt từ sản phẩm phụ của quá trình biến đổi khí tự nhiên

1,302 views
0

Mô tả quy trình:

Đầu tiên, hỗn hợp khí được tiền sử lý nhiệt hoặc cháy, trước khi được chuyển sang giai đoạn chuyển hóa SO2. Sản phẩm của quá trình chuyển hóa này được làm lạnh. Tại 3 giai đoạn đầu này, hơi quá nhiệt là sản phẩm phụ. Bước tiếp theo – giai đoạn ngưng acid, khí lạnh sẽ được kết hợp với không khí khí quyển cho ta sản phẩm là acid, cái mà sẽ được làm lạnh tại bước tiếp theo bằng nước làm  lạnh và thu được sản phẩm chính là acid. Tại quá trình ngưng acid, không khí nóng được sinh ra và được đưa lại giai đoạn tiền sử lý nhiệt cho khí chứa lưu huỳnh hoặc được đưa đi quá trình làm sạch khí.

Dịch từ:

– Sulfurous Feed: Nạp hỗn hợp chứa lưu huỳnh

– Superheated Steam: Hơi quá nhiệt

– Hot Air for pre-heating or combustion: Không khí nóng để gia nhiệt hoặc cháy

– Pre-heat or combustion: Gia nhiệt hoặc cháy

– SO2 conversion: Biến đổi SO2

– Gas cooling: Làm lạnh khí.

– Acid condensation: Buồng ngưng tụ acid

– Atmospheric Air: Không khí khí quyển

– Cooling water: Nước làm mát

– Acid Cooling: Buồng làm mát acid

– Cooling water return: Tái sử dụng nước làm mát

– Product acid: Hỗn hợp acid sản phẩm.

Ứng dụng:

– Sản xuất  acid sunfuric (một acid quan trọng trong công nghiệp: luyện kim, thuốc nhuộm, phân bón, ắc quy, chất dẻo và chất tẩy rửa)