Home Sinh Hóa Quy trình sản xuất ethanol

Quy trình sản xuất ethanol

1,964 views
0

Hình 4: Quy trình sản xuất ethanol

Giải thích: nguyên vật liệu chính là các hạt có hàm lượng tinh bột cao như hạt ngô, sau khi thu hoạch và vận chuyển về nhà máy, chúng sẽ được nghiền nhỏ rồi nấu lên và để ở trạng tháy lỏng để lên men trong 40 – 50 giờ sau đó đưa vào các cột chưng cất để tách bả ra khỏi, phần bả này được lọc bằng máy lọc ly tâm để phân loại hạt và đưa vào sản suất các sản phẩm ngủ cốc. Ethanol thu được sao khi chưng cất sẽ được làm biến tính để trở thành xăng dầu.

Dry mill ethanol process: quy trình sản xuất ethanol

Các từ trong hình:

-grain receiving and storage: tiếp nhận và lưu trữ hạt

-milling: nghiền

-cooking: nấu chảy

-liquification: hóa lỏng

-fermentatiion: lên men

-distillation: chưng cất

-centrifuge: lọc ly tâm

-liquids: dạng lỏng

-solids: dạng rắn

-evaporator: dạng hơi

-syrup tank: bể chứa dung dịch sánh

-dryer: máy sấy

-dried distillers grains: ngũ cốc sấy khô đã qua chế biến

-distillers grains to market: ngũ cốc đã qua chế biến được mang cung cấp ra thị trường

-distiller grains to livestock and poultry: ngũ cốc đã qua chế biến dùng nuôi gia súc và gia cầm

-wet distillers grains: ngũ cốc qua chế biến dạng ẩm

-molecular sieve: rây phân tử

-denaturant: chất làm biến tính

-ethanol storage: bảo quản ethanol

-ethanol to market: cung cấp ethanol ra thị trường

-ethanol-blended gasoline to consumer: pha trộn ethanol vào xăng cung cấp ra thị trường tiêu thụ