Home Sinh Hóa Quy trình sản xuất xăng/dầu từ methanol

Quy trình sản xuất xăng/dầu từ methanol

3,037 views
0

Mô tả quá trình:

 

Quy trình sản xuất này có thể được chia ra làm 2 phần chính.

  1. Phần 1: quá trình phản ứng tạo xăng dầu từ methanol
  2. Phần 2: quá trình tách loại

Cụ thể: Trong phần 1: methanol được đưa và hệ thống đa bình phản ứng. tại đây, một loạt các phản ứng xảy ra và tao ra xăng dầu cùng nhiều các sản phẩm phụ.

Trong phần 2: diễn ra nhiều giai đoạn nhỏ.

Bắt đầu bằng việc tách loại nước, và xả khí của sản phẩm ở phẩn 1. Trong khí, phần methanol trong khí xả được đưa trở lại hệ thống phần 1 và nước được loại bỏ, xăng/dầu thô được giữ lai đưa sang giai đoạn tách loại ethan. Sản phầm của giai đoạn này được đưa đi làm mềm hóa, và thu đươc khí dầu mỏ hóa lỏng ( như các propan, butan). Sản phẩm xăng dầu mền hóa sẽ đươc tách loại tại giai đoạn tách loại, với sản phẩm là xăng dầu nhẹ và xăng dầu năng. Trong khi, xăng dầu nhẹ được tách ra, xăng dầu nặng được đưa đến hệ thống xử lý xăng dầu nặng, theo sao đó là giai đoạn mền hóa của xăng dầu đã xử lý. Tại giai đoạn mền hóa này, một lần nữa ta thu được khí dầu mỏ hóa lỏng. phần còn lại được trộn với xăng dầu nhẹ của quá trình tách trước đó cho ta sản phẩm cuối cùng.

 

Dịch thuật ngữ chuyên ngành:

–       Methanol: Rượu methanol.

–       H2O: Nước.

–       MTG reactor system (multiple) : Hệ thống đa bình phản ứng để chuyển hóa methanol thành xăng/dầu

–       Purge Gas: Khí sạch

–       Raw Gasoline: Xăng/dầu thô.

–       Deethanizer: Bộ phận tách loại ethan.

–       Stabilizer: Bộ phận làm bền hóa.

–       Splitter: Bộ phận tách loại.

–       HGT reactor: Bình phản ứng xử lý xăng dầu nặng

–       Stabilized gasoline: Xăng/dầu được làm bền hóa

–       Heavy Gasoline: Xăng/dầu nặng.

–       Treated Gasoline: Xăng/dầu đã được xử lý.

–       Light Gasoline: Xăng/dầu nhẹ.

–       LPG: Khí dầu mỏ hóa lỏng

–       Blending: Bộ phận pha trộn.

–       Finished Gasoline: Sản phẩm xăng/dầu hoàn thiện.

 

Ứng dụng thực tế:

–       Sản xuất xăng/dầu sử dụng trong vận chuyển và công nghiệp.