Home Sinh Hóa Quy trình tái chế Polypropylene

Quy trình tái chế Polypropylene

1,500 views
0

Recycled Polypropylene process from incoming materials checks to the finish product ultimate validation: Quy trình tái chế Polypropylene từ nguyên liệu đầu vào đến hoàn thành sản phẩm đạt chuẩn

Các từ trong hình:

-Raw material clean PP, milled, desdusted: Vật liệu PP thô, xay, bột sạch

-Raw material check: kiểm tra nguyên liệu thô

-Big bags: bao lớn

-Octobins: hộp bìa cứng

-Storage silos:xilô chứa

-“Clean” raw material storage: nguyên liệu sạch

-Sale/dispatching , milled material (e.g. plastic converters): Bán/ phân phối, xay nguyên liệu (ví dụ như làm nhựa)

-Refuse: external valorization:Từ chối: Bình ổnbên ngoài

-Sink/float separation metals separation: phân loại chìm/ nổi vật liệu

-Mill: xay

-Water treatments: xử lý nước

-Washing line: làm sạch

-Drying line: sấy khô

-Mixing silo: thùng trộn

-Metals separation:phân loại vật liệu

-Compouding: kết hợp

-Granuels: hạt

-Production check: kiểm tra sản phẩm

-Final product homogeneisation: sản phẩm đồng nhất

-Ultimate validation certificate of conformity:Giấy chứng nhậnxác nhậncuối cùngvề sự phù hợp

-Packaging and dispatching: đóng gói và phân phối