Home Sinh Hóa Sơ đồ quá trình thoát nước

Sơ đồ quá trình thoát nước

1,537 views
0

-Domestic waste and rainfall run off from roads and houses:Rác thải sinh hoạtvànước mưachạy ratừ những con đườngvà những ngôi nhà

-Industrial waste: rác thải từ các khu công nghiệp

-In line pumping station: trạm bơm

-Treament works pumping station: trạm bơm xử lí

-Preliminary treatment: xử lý sơ bộ

-Screening:lọc

-Grit removal: loại bỏ cát đá

-Activated sludge treatment:Xử lýbùn hoạt tính

-Primary treatment: xử lý sơ

-Settlement tank: bể lắng

-Biological filtration: lọc sinh học

-Secondary treatment: xử lí lần 2

-Humus tank: bể lắng mùn

-Final settlement tank: bể lắng cuối

-Sludge to treatment: bùn để xử lí

-Tertiary treatment: xửa lí lần 3

-Microstraner: kiểm tra kĩ vi sinh

-Discharge to river: trả về sông

-Dewatered sludge: bùn (đã) khử nước

-Belt press:máy ép đai

-Liquyd sludge: bùn lỏng

-Sludge for disposal usually to land: loại bỏ bùn (thường là đưa vào đất)

-Secondary digester: lên men thứ cấp

-Digester:lên men khí

-Heat to digester:nhiệt để phân hủy

-Gas boiler: lò đốt gas

-Engine: động cơ

-Generator: máy phát điện

-Electricity supply for works: điện cho sinh hoạt

-Heat and hot water for offices  and workshops: nhiệt và nước nóng cho văn phòng và nhà máy