Home Tin Học Quy trình truyền dữ liệu

Quy trình truyền dữ liệu

1,580 views
0

-Client workstations: trạm khách hàng

-Client firewall: tường lửa với máy khách

-IPSEC: bảo mật thông tin

-VNP tunnel: đường truyền VNP(VNP: Virtual Private Network: phương thức liên kết 2 vị trí)

-Public network: mạng công cộng

– 128 bit encryption: 128 bit mã hóa

-Firewall & VNP gateway:Tường lửavàcổngVNP

-Antivirus & antispyware: Chống vi rút và chống spyware( phần mềm thu thập thông tin)

-L3 Switch: bộ chuyển kênh L3

-Content filtering: lọc nội dung

-L2 switch:bộ chuyển kênh L2

-Managalam workstations accessing client’s data: máy trạmtruy cập vàodữ liệucủa khách hàng