Home Uncategorized Bộ phận bên ngoài ô tô Anh-Việt

Bộ phận bên ngoài ô tô Anh-Việt

1,684 views
0

Tail lights : Đèn đuôi

Fuel filter : Lọc nhiên liệu

Exhaust system : Hệ thống thải

Chassis lubrication :Việc bôi trơn khung xe

Suspension : Hệ thống treo

Brakes :  Thắng, phanh

Battery and cables : Ắc quy và những dây cáp

Engine air fliter : lọc gió động cơ

Automatic transmission fluid : Dầu hôp số tư động

Coolant (Antifreeze) : Nước làm mát động cơ(chất chống đông)

Bộ lọc dấu (nhớt)

Check oil : kiểm tra dầu

Oxygen sensor: Cảm biến oxy

Hose : ống mềm

Light :đèn

Windshield washer : Bộ rửa kính chắn gió

Belt :dây đai

Spak plug : bugi (nến điện)

Power steering fluid : dầu trợ lục lái

Wiper blades : bản gạt nước

Check engine light on : Đèn kiểm tra động cơ.

Cabin air filter : Lọc gió cabin (khoang hành khách)