Home Uncategorized Chi tiết rời blog máy

Chi tiết rời blog máy

1,419 views
0

Chi -tiet -roi- blog -may

1: Nắp đậy cò mổ

2 : đệm kín, roong

3: gu rông trục cò mổ

4: bu_lông gắn nắp

quy lát với thân máy.

5 :Ống dẫn dầu từ trục khuỷu lên đầu.

6 :  vít và long đen hãm

7 :  kẹp giữ ống dẫn dầu

8: Tấm kim loại mỏng phía sau động cơ

9: bánh đà

10 : Đai ốc đặc biêt

11: Long đen hãm

12:  đai ốc và vòng đệm hãm

13 : bu lông

14: Giá đở phao dầu

15:  đinh ốc  và vòng đệm

Hãm

16: Máng dầu

17: phao dầu

18:then bán nguyệt

20: giá chìa sứ đở phía trước động cơ.

21: tấm kim loại mỏng trước động cơ

22: Bánh răng trục cam

23 : bánh răng trục khuỷu

24: vòng dệm chặn

25: vòng vung dầu

26 : phớt chặn dầu đầu trục khuỷu

27 :Nắp cơ cấu định thời

29 : bulong

30 : long đền hãm

31 : vòng đệm hãm

32 : đai ốc

33 : bu lông

34 :khối xy lanh

35 : đũa đẩy cò xú páp hút

36 :roong nắp máy

37 : ống nối đường nước ra

38 :giá đở trục cò mổ

39: gu rông giữ nắp giàn cò xú páp