Home Uncategorized Hệ thống làm mát ô tô

Hệ thống làm mát ô tô

2,111 views
0

tieng anh oto he thong lam mat

Heater core : Lõi giàn sưởi

Heater hoses : ống dẫn nước giàm sưởi

Pressure cap:  nắp chịu áp suất

Thermostat : van hằng nhiệt

Upper hose : ống nước trên

Radiator : két  nước

Fan: quạt

Water pump ; bơm nước

Transmission cooler :

Lower Hose: ống nước dưới

Reserve Tank:  Bình nước phụ