Home Uncategorized Quy trình chế biến cà phê

Quy trình chế biến cà phê

2,498 views
0

cafe

Giải thích: Cà phê được thu hoạch rồi mang đi sấy khô và nung nóng và làm lạnh nhanh. Kế đến, chúng được nghiền nhỏ và ngâm vào nước nóng trước khi được lọc và làm đông lại. Kế đến, chúng sẽ được nghiền nhỏ một lần nữa và sấy ở ấp suất thấp trước khi đóng gói.

Quy trình thực hiện như sau:

  1. Pick the coffee beans: thu hoạch hạt cà phê
  2. Dry them: sấy khô chúng
  3. Roast the beans: nung các hạt
  4. Cool them rapidly: làm lạnh nhanh
  5. Grind them: nghiền
  6. Mix with hot water: ngâm vào nước nóng
  7. Strain the mixture: lọc hỗn hợp
  8. Freeze the mixture: làm đông hỗn hợp
  9. Grind the frozen liquid:  nghiền hỗn hợp

10. Dry it in a vacuum:  sấy ở áp suất thấp

11. Pack into jars: cho vào lọ