Home Uncategorized Quy trình chế biến quặng

Quy trình chế biến quặng

1,286 views
0

Giải thích: nguyên liệu thô khai thác tại mỏ được nghiền sơ bộ và đưa đến bộ lưu trữ trung gia, sau đó chúng được nghiền lần thứ hai và ba trước khi sàn lọc để nghiền lần thứ tư và sàn lọc lần cuối. Kế đến, chúng được kế tụ bằng axit sunphuric trước khi trộn với các thành phần hóa học khác, cuối cùng chúng được mang đi lưu trữ.

Các từ trong hình:

-Open pit mining: mỏ khai thác

-Primary crushing:nghiền sơ bộ

-To intermediate storage: đến bộ lưu trữ trung gian

-secondary crushing: nghiền lần thứ 2

-tertiary crushing and screening: nghiền lần thứ 3 và sàn lọc

-Quaternary crushing and screening: nghiền lần thứ 4 và sàn lọc

-Agglomeration with sulphuric acid: kết tụ bằng axit sunphuric

-Stacking: xếp chồng

-Secondary heap: vùng lưu trữ thứ cấp

-Bacteria+sulphuric acid:vi khuẩn+ axit sunfuric

-Raffinate pond: bể lọc, tách chiết

-Pregnant leach solution pond: hồ tách lọc

-Tilted: độ nghiêng

-Primary heap: vùng lưu trữ sơ cấp

-Reactor: phản ứng

-Nickel cobalt sulphide: Niken coban sunfic

-Zinc sulphide: kẽm sunfic

-Copper sulphide:đồng sunfic