Home Uncategorized Quy trình sản xuất bia

Quy trình sản xuất bia

4,065 views
0

bia

Giải thích: nguyên liệu được xây nhuyễn và được chân cất để thủy phân tinh bột và tách bã, kế đến chúng được đun sôi sau đó đưa vào  nồi xoáy lốc để tách cặn. Sau đó chúng được làm lạnh và lên men. Cuối cùng chúng được lọc lại lần cuối trước khi đóng chai và phân phối.

Các bước thự hiện như sau:

  1. Milling: xay nguyên liệu
  2. Mashing:thủy phân tinh bột
  3. Lautering:tách bã
  4. Boiling:đun sôi
  5. Whirpool: nồi xoáy lốc tách cặn
  6. Cooling: Làm lạnh
  7. Fermentation: Lên men
  8. Filtration:lọc
  9. Bright beer tank: Bể chứa bia

       10. Packaging: Đóng chai

       11. Distribution: Phân phối

 Các từ trong hình:

-Hops: hoa bia

-Yeast: men