Home Uncategorized Quy trình sản xuất bút chì

Quy trình sản xuất bút chì

1,787 views
0

bchi

Giải thích: cây gỗ được cắt thành tấm mỏng và chế biến và trét keo lên, sau đó để chì lên các rãnh đã được tạo sẵn và được ép lại trước khi cắt thành thanh. Cuối cùng được dán nhãn và phân phối.

Các từ trong hình

-4 months: 4 tháng

-Replanted: trồng lại

-3 years: 3 năm

-Thinned: dày hơn

-14 years: 14 năm

-thin ‘Slats’:tấm mỏng

-Treated:chế biến

-60 days: 60 ngày

-Glue: keo

-Black lead:chì

-Groove:khe

-New slat:thanh mỏng

-Sandwich:kẹp

-Hard-pressed:

-Heat:nhiệt

-Cut:cắt