Home Uncategorized Quy trình sản xuất bút mực

Quy trình sản xuất bút mực

1,738 views
0

bút

Giải thích: Mực được trộn để tạo màu thích hợp, vỏ bút được ép từ khuôn ép dẻo theo từng bộ phận nhất định sau đó chúng được láp ráp lại với nhau trước khi dán nhãn, đóng gói và phân phối.

Các từ trong hình:

-Mixing the ink: trộn mực

-Metal formation: tạo hình kim loại

-Plastic molding: ép khuôn dẻo

-Assembly:lắp ráp các bộ phận

-Labeling: dán nhãn

-Packaging: đóng gói

-Shipping: phân phối