Home Uncategorized Quy trình sản xuất thuốc

Quy trình sản xuất thuốc

2,152 views
0

thuốc

Giải thích: nguyên liệu được kiểm tra sơ bộ và làm tang chảy thành dạng gel và pha trộn lại. Sau đó nguyên liệu được sấy khô và nén vào viên, kế đến được in nhãn và kiểm tra vào đóng gói.

Các từ trong hình:

-Preliminary inspection:kiểm tra sơ bộ

-Gelatin melting:làm tan chảy thành dạng gel

-Blending:pha trộn

-Dipping removing:ngâm loại bỏ

-Cutting: cắt

-Priting:in

-Testing: kiểm tra

-Inspection:kiểm định

-Packaging: đóng gói