Home Uncategorized Quy trình tạo ra chiếc quần từ việc tận dụng các tấm...

Quy trình tạo ra chiếc quần từ việc tận dụng các tấm biển quảng cáo

1,107 views
0

quần

Giải thích:  Tấm quản cáo được cắt ra với kích thước phù hợp, sau đó ta phải tạo mẫu để cắt chính xác, kế đến, may các phần lại với nhau, tán đinh và đóng nút ta sẽ có được một sản phẩm hoàn chỉnh.

Các bước thực hiện như sau:

1.Initial cutting of advertising banners: cắt các tấm quảng cáo

2.Patterning:tạo mẫu

3.Secondary cutting:cắt theo mẫu

4.Sewing:may

5.Riveting and buttoning:tán đinh và đóng nút

6.Completion:hoàn thành