Home Uncategorized Tiếng Anh Học thuật và tiếng Anh chuyên ngành: giống hay khác...

Tiếng Anh Học thuật và tiếng Anh chuyên ngành: giống hay khác nhau?

2,115 views
0

tải xuống (11)Các bạn trẻ thường hay nhầm lẫn giữa khái niệm tiếng Anh Học thuật và tiếng Anh chuyên ngành. Trong bài viết này, thầy Tristan, Giáo viên chương trình tiếng Anh Học thuật tại Language Link sẽ có một số giải đáp cho bạn đọc.

Khác biệt về hệ thống từ ngữ chuyên dụng và phương pháp sử dụng từ ngữ.

Tiếng Anh Học thuật và tiếng Anh chuyên ngành là hai lĩnh vực khá dễ nhầm lẫn bởi cùng là tiếng Anh sử dụng ở môi trường học tập nghiên cứu chuyên nghiệp và khó có thể tách rời. Tuy nhiên tiếng Anh Học thuật và tiếng Anh chuyên ngành vốn hoàn toàn khác biệt.

Tiếng Anh chuyên ngành là hệ thống từ ngữ chuyên dụng của một ngành trong khi tiếng Anh Học thuật còn là phương pháp sử dụng câu cú, ngữ pháp, từ vựng, vv trong học tập và nghiên cứu tại đại học nước ngoài. Tất nhiên trong tiếng Anh Học thuật, hệ thống được sử dụng khá gần với tiếng Anh chuyên ngành bởi những khóa học tại đại học thưởng cụ thể thuộc về một chuyên ngành nào đó.

Nhưng ngoài hệ thống từ vựng, tiếng Anh Học thuật còn bao gồm rất nhiều khía cạnh khác. Đó là cách tổ chức câu, đoạn mạch lạc, các phương pháp mô tả, giải thích, trình bày ý kiến, cách trích dẫn, tham khảo các tài liệu khoa học, phương pháp suy luận, tư duy phản biện, tiếp cận bài học, kỹ năng tìm kiếm tài liệu.

Khác biệt về phương pháp diễn đạt mối quan hệ của những ý trong bài.

Một trong những điểm quan trọng của tiếng Anh Học thuật bạn không tìm thấy trong tiếng Anh chuyên ngành là phương pháp diễn đạt mối quan hệ của những ý trong bài. Một cá nhân sử dụng thành thạo tiếng Anh Học thuật sẽ phải có khả năng viết một cách ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc mặc dù tiếng Anh Học thuật vốn phức tạp hơn tiếng Anh thông thường.

Một bài luận Học thuật cần có cấu trúc chặt chẽ và khoa học trong cả cách trình bày, chia phần lớn nhỏ và nội dung với những từ nối chuyển đoạn phù hợp. Tiếng Anh chuyên ngành có thể cho bạn “nguyên liệu” của một bài luận Học thuật nhưng không thể cung cấp phương pháp để từ những “nguyên liệu” đó xây dựng thành những bài viết mang tính Học thuật hoàn chỉnh. Có thể thấy rằng tiếng Anh Học thuật thiên về kỹ năng nhiều hơn trong khi tiếng Anh chuyên ngành tập trung vào kiến thức.

Những kỹ năng của tiếng Anh Học thuật bao gồm rất nhiều khía cạnh khác nhau trong tiếng Anh, ngoài nghe, nói, đọc, viết còn có những kỹ năng chuyên sâu hơn như tìm tài liệu trên một chủ đề cụ thể cho sẵn, xây dựng tiểu luận, luận án, trích dẫn tài liệu tham khảo đúng nguyên tắc tránh mắc lỗi sao chép (plagiarism), đọc hiểu tài liệu khoa học, tư duy phản biện, thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm.

Vậy có thể áp dụng tiếng Anh chuyên ngành để bổ trợ nâng cao vốn tiếng Anh Học thuật hay không?

Tất nhiên là có thể. Bởi như đã nói ở trên, tiếng Anh Học thuật hầu như đều sử dụng hệ thống từ vựng chuyên ngành. Những văn bản, tài liệu, bài giảng hay sách giáo khoa ở đại học đều sử dụng tiếng Anh chuyên ngành. Vì vậy mà trước khi sử dụng những kỹ năng đọc hiểu, tư duy phản biện của tiếng Anh Học thuật với mỗi bài đọc, vốn tiếng Anh chuyên ngành giúp bạn hiểu được những tài liệu đó. Vốn tiếng Anh chuyên ngành tốt có thể đóng góp một phần giúp bạn xây dựng vốn tiếng Anh Học thuật qua hệ thống từ vựng phổ biến trong học tập và nghiên cứu. Cũng như khi viết tiểu luận, báo cáo hay làm bài thuyết trình học thuật, các bạn có thể khai thác triệt để vốn tiếng Anh chuyên ngành của mình vì ngôn ngữ tiếng Anh Học thuật luôn bao gồm những từ vựng đặc thù đó.

Như vậy, cần phân biệt rõ ràng giữa tiếng Anh Học thuật (Academic English) và tiếng Anh chuyên ngành (Professional English). Để thành công tại đại học nước ngoài, việc đầu tư cho cả hai lĩnh vực, đặc biệt là tiếng Anh Học thuật là rất cần thiết để có một hành trang toàn diện về cả kiến thức và kỹ năng.