Home Uncategorized Tiếng anh ô tô trục khủy

Tiếng anh ô tô trục khủy

2,136 views
0

Tieng-anh-oto-truc-khuy

1,2: Cổ trục chính,cổ trục khuỷu

3 ,6 : đối trọng

4: mặt bích (bệ) lắp bánh đà

5 : Chốt khuỷu, chốt lắp thanh truyền

7 :Má khuỷu

8 : Từ cổ trục khuỷu dầu đi qua bôi  trơn chốt khuỷu

9 : Lỗ dầu chốt khuỷu