Home Uncategorized Tiếng Anh ông tô ống xả và xet măng

Tiếng Anh ông tô ống xả và xet măng

1,081 views
0

ong- Xa

1 : Ống góp thoát

2:  ống xã khí

3 : mặt bích nối

4 : Bích lắp ráp, mâm hay thành để gắn máy

                   hay các bộ phận

xet- mang

A : : xéc măng hơi trên cùng

(xéc măng lửa)

B : xéc măng hơi thứ hai

(xéc măng khí)

C : xéc măng dầu