Home Vật liệu 6 BƯỚC TÁI CHẾ CHẤT DẺO

6 BƯỚC TÁI CHẾ CHẤT DẺO

2,631 views
0
6 bước tái chế nhựa dẻo
6 bước tái chế chất dẻo

Giải thích: Chất dẻo đã qua sử dụng được thu hồi, chuyển đi, phân loại, rửa sạch, đóng gói và phân phối.

Dưới đây là 6 bước đơn giản để tái chế chất dẻo:

1. Sort your waste and collect by a plastic recycling company: Phân loại chất dẻo từ đồ bỏ đi và từ công ty tái chế chất dẻo.

2. Plastic is transported to a plastic factory: Chất dẻo được vận chuyển về nhà máy sản xuất chất dẻo.

Pick-up process: Quy trình thu hồi.

Stored in warehouse: Được xếp vào kho.

3. Sent on for further process: Chất dẻo được đưa vào quy trình khác.

Plastic is inspected and sorted: Chất dẻo được kiểm tra và phân loại.

4. Sent on for further processing: Chất dẻo được đưa vào quy trình khác.

Plastic material is chopped up into small pieces, washed with biodegradable soap and water: Chất dẻo được xay thành từng mảnh nhỏ, sau đó chúng được rửa sạch bằng xà phòng phân hủy và nước.

5. Plastic grind packed for shipment: Những mảnh nhựa dẻo được đóng gói để đem đi phân phối.

Packed in boxes: Đóng gói

6. Shipped to partner facility for final processing: Chuyển tới những cơ sở khác, kết thúc quy trình.

Plastic is made into new products which are resold on the open market: Chất dẻo được tạo hình thành những sản phẩm khác và được bán ra thị trường.