Home Vật liệu CHẤT DẺO ĐƯỢC TÁI CHẾ THẾ NÀO?

CHẤT DẺO ĐƯỢC TÁI CHẾ THẾ NÀO?

1,375 views
0
plasticcycle
Chất dẻo được tái chế như thế nào?

Giải thích: Chất dẻo đã qua sử dụng được thu hồi và phân loại, sau đó chúng được đóng thành từng kiện khác nhau. Các kiện được đem nghiền nhỏ, sau đó sẽ được rửa sạch và nghiền tiếp. Qua 1 số quy trình, chất dẻo sẽ được tái chế thành các thành phẩm khác và được đem đi phân phối.

Các từ trong hình:

  1. Used Plastics: Chất dẻo đã qua sử dụng
  2. Collections: Thu hồi
  3. Sorting: Phân loại
  4. Bailing: Đóng thành kiện
  5. Crushing: Nghiền
  6. Washing: Rửa sạch
  7. Regrind: Nghiền tiếp
  8. Intermediate Products: Sản phẩm trung gian
  9. Finished Products: Sản phẩm hoàn chỉnh