Home Vật liệu How is Bamboo converted to flooring: Làm thế nào tre có thể...

How is Bamboo converted to flooring: Làm thế nào tre có thể tạo thành tấm sàn nhà

1,015 views
0

sàn

Giải thích: tre được đón, đo và lạo bỏ các mắc trước khi cắt và diệt khuẩn và sâu bọ. Kế đến chúng được sấy khô và dát mỏng rồi được cacbon hóa và ép lại. Cuối cùng chúng được mài bóng và sơn trước khi phân phối.

Các từ trong hình

-Bamboo shoots:ống tre

-Sizing & Knot removal:đo kích thước &loại bỏ mắc

-Slicing:cắt

-Anti-insect treatment: xử lý diệt khuẩn, sâu bọ

-Drying:sấy khô

-Lamination:dát mỏng

-Carbonization: cacbon hóa

-Cutting & Moulding:cắt và ép khuôn

-Sanding:mài bóng

-Coating:sơn

-Shipping:phân phối

-Finished floor:hoàn thành tấm sàn