Home Vật liệu Quy trình sản xuất gạch

Quy trình sản xuất gạch

2,154 views
0

1.Raw material delivery ( usually clay or shale ) :Cung cấp nguyên liệu thô (thường là đất sét hoặc đá phiến sét )

2.Raw material crushing: Nghiền nguyên liệu thô.

3.Raw material storage : Cất trữ nguyên liệu thô.

4.Batching and mixing of raw materials (to create brick body mix ) : Phân lượng và trộn nguyên liệu thô ( để tạo hỗn hợp gạch nền ).

5.Grinding of body mix: Nghiền hỗn hợp nền.

6.Screening of body mix for proper particle size: Sàng lọc hỗn hợp nền đạt kích thước hạt nhất định.

 

7.Brick machine: Máy làm gạch

Water added: Thêm nước

Air removed: Loại bỏ không khí.

Extrusion auger: Máng đùn gạch xoắn.

8.Texturing and coatings applied: Thêm màu và lớp phủ.

9.Slug cutter: Máy cắt gạch thành thanh.

10.Brick slug: thanh gạch

11.Setting machine: Máy cắt gạch viên

Wires cut slug into brick: Dùng dây cắt thành gạch viên.

Spread table: bàn cắt.

Head moves brick from table to kiln car : Đầu đưa gạch đến phòng sấy.

12.Holding room: Phòng  phơi khô.

13.Tunnel dryer : Phòng sấy khô.

Recurlation fan: quạt tuần hoàn

13.Tunnel kiln: Lò nung gạch.

Natural gas bunner: thiết bị nung đốt bằng khí tự nhiên.

14.Uploading and packaging : Xếp và đóng gói.