Home Sinh Hóa Sơ đồ qui trình sản xuất sản phẩm từ gỗ

Sơ đồ qui trình sản xuất sản phẩm từ gỗ

2,858 views
0

Hình: Sơ đồ qui trình sản xuất sản phẩm từ gỗ.

Các từ trong hình:

-forest: rừng

-forest waste: rác thải từ rừng

-logs:thân gỗ

-trucked: vận chuyển

-paper: giấy

-lumber: gỗ xẻ

-debarker:máy cắt lát

-stored: ủ

-bark chips: lát vỏ cây

-white chips: lát gỗ

-power plant: nhà máy điện

-electricity: điện

-fertilizer: phân bón

-steam: hơi nước

-heat: nhiệt

-pellet plant: nhà máy ép viên

-wood pellets: viên gỗ