Home Xây dựng Tiếng anh xây dựng B

Tiếng anh xây dựng B

3,945 views
0

Bach mixer………………………………………………….Máy trộn

Bach plant …………………………………………………Trạm trộn

Back fill behind abutmait ………………………………..Đất đắp sau mố

Backfill……………………………………………………….Khối đất đắp sau tường chắn

Backfill ………………………………………………………Khối đất đắp sau tường chắn

Backfill concrete…………………………………………..Bê tông chờ chèn lấp khe hở

Backhoe excavator (drag shovel, backhoe shovel) ..Máy đào gầu ngược

Backwater ………………………………………………….Chỗ nước đọng, nước xoáy ngược

Bacterial corrosion ……………………………………….Ăn mòn do vi sinh vật

Bag ………………………………………………………….Bao tải để bảo dưỡng bê tông

Bag (of cement; also sack) …………………………….Bao đựng ximang

Bag of cement …………………………………………….Bao xi măng

Balance beam …………………………………………….Đòn cân, đòn thăng bằng

Balanced load …………………………………………….Tải trọng cân bằng

Balanced load …………………………………………….Tải trọng cân bằng

Balanced moment ………………………………………..Moment cân bằng

Balanced reinforcement …………………………………Cốt thép cân bằng

Balanced strain condition ………………………………Điều kiện cân bằng ứng biến

Balancing ………………………………………………….Cân đối

Balancing load ……………………………………………Tải trọng cân bằng

Balasted reiforced concrete gleck…………………….Mặt cầu BTCT có balat

Ball mill …………………………………………………….Máy nghiền bi

Ball test ……………………………………………………Thí nghiệm bi

Ballast concrete ………………………………………….Bê tông đá dăm

Bar (reinforcing bar) ……………………………………..Thanh cốt thép

Bar (reinforcing bar) ……………………………………..Thanh cốt thép

Bar bender …………………………………………………Máy uốn cốt thép

Bar mat …………………………………………………….Lưỡi thanh thép

Bar schedule ……………………………………………..Sơ đồ tiến độ ngang

Bar spacing ……………………………………………….Cự li giữa các thanh cốt thép

Bar support………………………………………………..Miếng ke đỡ thanh cốt thép

Barber ……………………………………………………..Tiệm hớt tóc

Barrage …………………………………………………….Đập chắn nước

Barrel (of cement) ……………………………………….Thùng trộn

Barrier ………………………………………………………Rào chắn

Bascule bridge ……………………………………………Cầu di động, cầu quay, cầu nhấc

Base coat …………………………………………………Lớp sơn lót, lớp sơn nền

Base course ………………………………………………Lớp mặt nền

Base line …………………………………………………..Cơ tuyến

Base plate …………………………………………………Thớt dưới cố định của gối

Base plate …………………………………………………Thớt dưới cố định của gối

Basement of tamped (rammed) concrete…………….Móng tầng hầm bê tông

Basic assumption…………………………………………Giả thiết cơ bản

Basic combinaison ……………………………………….Tổ hợp cơ bản

Basic creep………………………………………………….Từ biến cơ bản

Basic electrical materials and methods……………….Vật liệu điện cơ bản và phương pháp

Basic load ………………………………………………….Tải trọng cơ bản

Basic load combination…………………………………..Tổ hợp tải trọng cơ bản

Basic machanical material and methods……………. Vật liệu cơ khí và phương pháp cơ bản

Basic technical standards ……………………………….Tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản

Batch ………………………………………………………….Mẻ trộn

Batch weights ……………………………………………….Trọng lượng mẻ trộn

Batched water………………………………………………..Nước để trộn

Batcher………………………………………………………..Thiết bị đong và nạp liệu

Batching Plant ………………………………………………Trạm trộn bêtông

Bateau bridge………………………………………………..Cầu phao, cầu nổi

Bath ……………………………………………………………Phòng tắm

Batten………………………………………………………….Ván lót

Batter pile …………………………………………………….Cọc nghiêng

Bay……………………………………………………………..Nhịp, khẩu độ, khoảng trống

Bayou ………………………………………………………….Nhánh sông

Bballast concrete ……………………………………………Bê tông đá dăm

BC powder …………………………………………………….Bột BC

Beam …………………………………………………………..Dầm

Beam bottom………………………………………………….Đáy dầm

Beam bridge ………………………………………………….Cầu dầm

Beam form ……………………………………………………Ván khuôn dầm

Beam form-clamp……………………………………………Bộ gã kẹp giữ ván khuôn dầm

Beam hanger ………………………………………………..Thanh treo dầm

beam haunch…………………………………………………Nách dầm, vút dầm

Beam of constant depth……………………………………Dầm có chiều cao không đổi

Beam of constant depth …………………………………..Dầm có chiều cao không đổi

Beam reinforced in tension and compression …………Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén

Beam reinforced in tension and compression …………Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén

Beam reinforced in tension only ………………………….Dầm chỉ có cốt thé chịu kéo

Beam reinforced in tension only ………………………….Dầm chỉ có cốt thé chịu kéo

Beam spanning……………………………………………….Nhịp dầm

Beam test………………………………………………….. ..Thí nghiệm dầm

Beam theory…………………………………………………..Lí thuyết dầm

Beam-slab bridges…………………………………………..Cầu dầm bản

Bearable load ………………………………………………..Tải trọng cho phép

Bearing ………………………………………………………..Gối cầu

Bearing area ………………………………………………….Diện tích tựa (ép mặt)

Bearing capacity ……………………………………………..Khả năng chịu tải

Bearing capacity of the foundation soils…………………Khả năng chịu tải của đất nền

Bearing plate ………………………………………………….Đế mấu neo dự ứng lực

Bearing stress under anchor plates ……………………..Ứng suất tựa(ép mặt) dưới bản mấu neo

Bed load ……………………………………………………….Trầm tích đáy

Bed plate ………………………………………………………Bệ đỡ phân phối lực

Bedding ………………………………………………………..Móng cống

Bedding ………………………………………………………..Móng cống

Before anchoring …………………………………………….Trước khi neo cốt thép dự ứng lực

Before anchoring……………………………………………..Trước khi neo cốt thép dự ứng lực

Bell ……………………………………………………………..Chuông

Beltline …………………………………………………………Dây cứu nạn

Bending crack ………………………………………………..Vết nứt do uốn

Bending load ………………………………………………….Tải trọng uốn

Bending moment …………………………………………….Moment uốn

Bending moment per unit Moment ……………………….Uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản

Bending stress………………………………………………. Ứng suất uốn
Bending-moment diagram………………………………….Biểu đồ moment uốn
Bent bar ……………………………………………………….Thanh cốt thép uốn
Bentonite…………………………………………………… ..Vữa sét
Bent-up bar ………………………………………………….Cốt thép uốn nghiêng lên
Bent-up bar ………………………………………………….Cốt thép uốn nghiêng lên
Best load …………………………………………………….Công suất khi hiệu suất lớn nhất của tuabin
Betonnite lubricated caisson …………………………….Giếng chìm áo vữa sét
Between steel and concrete ……………………………..Giữa thép và Bê tông
Biais buse ……………………………………………………Cống chéo, cống xiên
Biaxial eccentrical compression………………………….Nén lệch tâm theo hai trục
Bicycle railing ………………………………………………..Hàng rào chắn bảo vệ đường xe đạp trên cầu
Bid evaluation…………………………………………………Xét thầu
Bid evaluation…………………………………………………Xét thầu
Bid form ……………………………………………………….Mẫu đơn dự thầu
Bidder ………………………………………………………….Người tham gia đấu thầu
Bidding materials ……………………………………………Tư liệu đấu thầu
Bidding/negotiation ………………………………………….Tư liệu đấu thầu
Bidding/negotiation ………………………………………….Tư liệu đấu thầu
Bill of materials……………………………………………….Tổng hợp vật tư
Billboard…………………………………………………. ……Bảng hiệu
Binders …………………………………………………………Chất kết dính, vữa xây
Bitumen ………………………………………………………..Bitum
Bitumen coating ………………………………………………Sơn phủ lớp bitum
Bituminous concrete,asphalt concrete …………………..Bê tông bitum, Bê tông nhựa
Bituminous cement …………………………………………..Ximang bitum
Bituminous concrete …………………………………………Bê tông nhựa
Bituminous concrete …………………………………………Bê tông nhựa
Biturninous mastic ……………………………………………Mattit bitum
Bleeding ………………………………………………………..Tách nước
Bleeding capacity………………………………………………Khả năng phân tầng, khả năng tách nước
Bleeding rate …………………………………………………..Mức độ tách nước
Blended cement ……………………………………………….Xi măng pha trộn
Blind ……………………………………………………………..Rèm lá sách
Blind stone……………………………………………………. Đá 0x4
Blistering………………………………………………………..Rộp phồng
Bloated…………………………………………………. ……..Bị trương phồng
Blower…………………………………………………. ………Quạt
Board……………………………………………………………Ván
Bolt ……………………………………………………………..Bulông
Bolt ……………………………………………………………..Bulông
Bolted construction …………………………………………Kết cấu được liên kết bằng buloong
Bolted splice …………………………………………………Liên kết buloong
Bond …………………………………………………………..Dính bám, keo
Bond …………………………………………………………..Dính bám, keo
Bond…………………………………………………. ……….Dính bám, keo
Bond area ……………………………………………………Diện tích dính bám
Bond beam ………………………………………………….Dầm nối
Bond joints ………………………………………………….Mạch xây
Bond length …………………………………………………Chiều dài dính bám
Bond pattern ………………………………………………..Hoa văn xây
Bond strength……………………………………………… Cường độ dính bám
Bond stress …………………………………………………Ứng suất dính bám
Bond transfer length ………………………………………Chiều dài truyền lực nhờ dính bám
Bond, Bonding agent ……………………………………..Chất dính kết
Bonded tendon ……………………………………………..Cốt thép dự ứng lực có dính bám với Bê tông
Bonded tendon ……………………………………………..Cốt thép dự ứng lực có dính bám với Bê tông
Bonded tendon ……………………………………………..Cốt thép dự ứng lực có dính bám với Bê tông
Bonding Agent ……………………………………………..Phụ gia tăng dính bám
Bonding agent……………………………………………… Phụ gia tăng dính bám
Bonding Layer……………………………………………… Lớp kết nối
Bonding layer………………………………………………..Lớp kết nối
Bore pile ……………………………………………………..Cọc khoan
Bored cast-in-place pile …………………………………..Cọc khoan nhồi
Bored pile ……………………………………………………Cọc khoan nhồi
Bottom fiber …………………………………………………Thớ dưới
Bottom flanger,Bottom slab ……………………………..Bản cánh dưới

Bottom lateral…………………………………….. Thanh giằng chéo ở mọc hạ của giàn
Bottom lateral…………………………………….. Thanh giằng chéo ở mọc hạ của giàn
Bottom reinforcement…………………………… Cốt thép bên dưới(của mặt cắt)
Bottom reinforcement…………………………… Cốt thép bên dưới(của mặt cắt)
Bottom road bridge …………………………….. Cầu có đường xe chạy ở dưới
Bottom slab of box girder ……………………. Bản đáy của dầm hộp
Bound pile ………………………………………… Cọc nhồi
Bow girder ………………………………………… Dầm cong
Bowstring arch bridge ………………………….. Cầu vòm có thanh căng
Bowstring girder …………………………………. Dầm hộp cong
Box beam …………………………………………. Dầm hộp
Box culvert ……………………………………….. Cống hộp
Box girder …………………………………………. Dầm hộp
Box girder …………………………………………. Dầm hộp
Box nail ……………………………………………. Đinh đóng hộp
Brace beam ………………………………………. Dầm giằng
Braced girder …………………………………….. Giàn có thanh giằng tăng cường độ cứng
Braced member ………………………………….. Thanh giăng ngang
Braced member ………………………………….. Thanh giăng ngang
Bracing …………………………………………….. Giằng gió
Bracing …………………………………………….. Giằng gió
Bracing beam …………………………………….. Dầm tăng cường, dầm giằng
Bracket load ………………………………………. Tải trọng lên dầm cong xon
Brad ………………………………………………… Đinh chì
Brake beam ……………………………………….. Đòn hãm, cần hãm
Brake load ………………………………………… Tải trọng hãm
Branch ……………………………………………… Ống tia nước chữa cháy
Branch line ………………………………………… Tuyến nhánh
Branchmen ………………………………………… Nhóm cứu hỏa
Branhch panel ……………………………………. Bảng phân nhánh
Brass ……………………………………………….. Đồng thanh
Breakdown lorry …………………………………. Xe tải lắp cần trục
Breaking load …………………………………….. Tải trọng phá hủy
Breast beam ……………………………………… Tấm tì ngực (đường sắt) chống va
Breathable ………………………………………… Thông hơi
Breathing apparatus ……………………………. Máy thở
Breeze concrete …………………………………. Bê tông bụi than cốc
Breeze concrete …………………………………. Bê tông bụi than cốc
Brick…………………………………………………. Gạch
Brick ………………………………………………… Gạch
Brick girder ……………………………………….. Dầm gạch cốt thép
Brick wall ………………………………………….. Tường gạch
Bricklayer /brickmason …………………………. Thợ nề
Bricklayer’s hammer …………………………….. Búa thợ hồ

Brick hammer……………………………………… Búa thợ hồ
Bricklayer’s labourer ……………………………. Thợ phụ xây dựng
Bricklayer’s tools ………………………………… Dụng cụ của thợ hồ
Bridge ……………………………………………… Cầu
Bridge ……………………………………………… beam Dầm cầu
Bridge builder ……………………………………. Kĩ sư cầu
Bridge composed of simple span precast prestressed grider made continues prefabriques Cầu liên tục được ghép từ các dầm giản đơn đúc sẵn
Bridge crane ……………………………………… Cẩn cẩu cầu
Bridge deck ………………………………………. Kết cầu nhịp cầu, mặt cầu
Bridge deck ………………………………………. Kết cầu nhịp cầu, mặt cầu
Bridge design for one traffic lane Cầu cho một làn xe
Bridge design for two or more traffic lanes Cầu cho hai hay nhiều làn xe
Bridge end ………………………………………… Đầu cầu
Bridge engineering ……………………………… Kĩ thuật cầu
Bridge floor, Decking system ………………… Hệ mặt cầu
Bridge loacation …………………………………. Chọn vị trí xây dựng cầu
Bridge location, Bridge position Vị trí cầu
Bridge on curve ………………………………….. Cầu cong
Bridge on slope …………………………………. Cầu dốc
Bridge project design stages ………………… Các giai đoạn thiết kế dự án cầu
Bridge Rehabilitation……………………………. Đại tu cầu, khôi phục cầu
Bridge span ………………………………………. Nhịp cầu
Bridge test result ………………………………… Kết quả thử nghiệm cầu
Bridge type………………………………………… Kiểu cầu
Bridging ……………………………………………. Bắc cầu, thanh giăng chống
Briquette …………………………………………… Mẫu thử hình số 8 để thử kéo
Broad flange beam ……………………………… Dầm có bản cánh rộng, dầm chữ T
Broken concrete …………………………………. Bê tông vỡ
Broken concrete …………………………………. Bê tông vỡ
Bronze ……………………………………………… Đồng thau
Bubbler …………………………………………….. Tưới
Bucket chain excavator ………………………… Máy đào có các gầu bắt vào dây xích
Bucket wheel excavator ……………………….. Máy đào có các gầu bắt vào bánh quay

Buckling ……………………………………… Mất ổn định do uốn dọc
Buckling ……………………………………… Mất ổn định do uốn dọc
Buckling lengh ……………………………… Chiều dài uốn dọc
Buckling load ……………………………….. Tải trọng uốn dọc tới hạn, mất ổn định dọc
Buffer …………………………………………. Bộ giảm chấn
Buffer beam …………………………………. Thanh chống va, thanh giảm chấn tàu hỏa
Buiding site………………………………….. Công trường xây dựng
Builder’s hoist ………………………………. Tời nâng dùng trong xây dựng
Building automation system ……………. Các hệ thống tự động trong nhà
Building laws ……………………………….. Luật xây dựng
Building management system BMS …… Hệ thống quản lí tòa nhà
Building setbacks ………………………….. Mặt công trình
Building site latrine ……………………….. Nhà vệ sinh tại công trường
Building size ………………………………… Kích thước nhà
Build-up girder …………………………….. Dầm thép
Built up section …………………………….. Thép hình tổ hợp
Built up section……………………………… Thép hình tổ hợp
Built-in beam ……………………………….. Dầm ngàm hai đầu
Bumper beam ………………………………. Thanh chống va, thanh giảm chấn tàu hỏa
Bunched beam ……………………………… Nhóm dầm ghép lại với nhau
Buoyancy……………………………………… Lực đẩy
Buoyancy effect …………………………….. Hiệu ứng thủy triều
Burglar alarm ……………………………….. Chuông báo trộm
Buried abutment …………………………… Mố vùi
Buried concrete……………………………… Bê tông chôn trong đất
Buried concrete …………………………….. Bê tông chôn trong đất
Bursting concrete stress ………………….. Ứng suất vỡ tung của Bê tông
Bursting concrete stress ………………….. Ứng suất vỡ tung của Bê tông
Bursting in the region of end anchorage Vỡ tung ở vùng đặt neo
Busbar ………………………………………… Thanh dẫn
Buse …………………………………………… Cống
Bush-hammered concrete……………….. Bê tông được đầm bằng búa
Bush-hammered concrete ……………….. Bê tông được đầm bằng búa
Buttressed wall …………………………….. Tường chắn có các tường chống phía trước
By-pass ……………………………………….. Đường tránh, đường vòng tránh
Bypass sliding ………………………………. Cửa trượt qua một bên