Home Xây dựng Tiếng Anh xây dựng I

Tiếng Anh xây dựng I

1,946 views
0

I- beam ……………………………………….. Dầm chữ I

I- girder……………………………………….. Dầm I

Ice rinks ………………………………………. Sân băng

Identification systems ……………………. Các phương án nhận diện

Identification systems ……………………. Các phương án nhận diện

Identify ……………………………………….. Nhận dạng

Identifying devices ………………………… Thiết bị nhận dạng

Illuminance ………………………………….. Sự chiếu sáng

Illuminated signal ………………………….. Tín hiệu ánh sáng

Imediate deflection ……………………….. Biến dạng tức thời

Immediate replacement …………………. Thay thế khẩn cấp

Impact ………………………………………… Lực va chạm

Impact…………………………………………. Lực va chạm

Impact due to track irregular ……………. Lực va chạm gây ra do đường không đều

Impact effect ……………………………….. Tác động xung kích

Impact factor ……………………………….. Hệ số xung kích

Impact hammer ……………………………. Búa xung kích

Impact load ………………………………….. Tải trọng va đập

Impact testing ………………………………. Thử nghiệ va đập

Impedance Earth …………………………… Điện trở kháng đất

Implementation ……………………………. Thi công, thực hiện

Imposed load ……………………………….. Tải trọng đặt vào

Impression …………………………………… Sơn lót

Impulsive load ………………………………. Tải trọng va đập, tải trọng xung

In accordance with ………………………… Tương ứng với

In order of priority …………………………. Theo trình tự ưu tiên

In order to prevent separation…………. Để ngăn cản sự tách rời nhau

Inaccuracy in construction ………………. Sai sót ( không chính xác) trong thi công

Incandescent ……………………………….. Đèn bóng tròn

Incinerator …………………………………… Lò thiêu

Inclined bar ………………………………….. Cốt thép nghiêng

Inclined bar ………………………………….. Cốt thép nghiêng

Inclined section ……………………………. Mặt cắt nghiêng

Incoming Circuit Breaker…………………. Aptomat tổng

Incompletely compacted concrete……. Bê tông đầm chưa đủ

Incompletely compacted concrete ……. Bê tông đầm chưa đủ

Increment load …………………………….. Tải trọng phụ

Incremental lauching method ………….. Phương pháp lao từng đốt, phương pháp đúc đảy

Incremental push-launching method … Phương pháp lao đẩy dọc

Indivisible load ……………………………… Tải trọng không thể chia nhỏ được

Inductive load ………………………………. Tải trọng cảm ứng

Industrial and process control systems . Các kiểm tra công nghệ và chế biến

Industrial and process equipment …….. Công nghệ và xử lý

Inelastic behavior ………………………….. Trạng thái phi đàn hồi

Inelastic Deformation …………………….. Biến dạng phi đàn hồi

Influence livie for moment ……………… Đường ảnh hưởng moment

Infrastructure ………………………………. Hạ tầng cơ sở

Infrequent heavy load ……………………. Tải trọng nặng bất thường

Initial load ……………………………………. Tải trọng ban đầu

Initial prestress …………………………….. Dự ứng suất ban đầu

Initial Setting time …………………………. Thời gian bắt đầu ninh kết

Initial stress ………………………………….. Ứng suất ban đầu

Injection ……………………………………… Tiêm vết nứt

Inlet ……………………………………………. Họng vào ống cứu hỏa

Inlet submerged culvert …………………. Cống bán áp

Inlet unsubmerged culvert ……………… Cống khống áp

Input line …………………………………….. Đầu vào điện thoai

Inside radius of curvature ……………….. Bán kính trong của đường cong

In-situ concrete …………………………….. Bê tông đúc tại chỗ

In-situ concrete …………………………….. Bê tông đúc tại chỗ

In-situ concrete …………………………….. Bê tông đúc tại chỗ

Inspection ……………………………………. Sự thanh tra, điều tra

Installation …………………………………… Lắp đặt thiết bị

Installation …………………………………… Lắp đặt thiết bị

Instant load ………………………………….. Tải trọng tức thời

Instantaneous current ……………………. Dòng điện tức thời

Instantaneous load ……………………….. Tải trọng tức thời

Instrument equipment …………………… Thiết bị nhạc cụ

Insulating concrete ………………………… Bêtông cách li

Insulating concrete ………………………… Bêtông cách li

Insulating concrete ………………………… Bêtông cách li

Insulation …………………………………….. Cách ly

Insulation (Heat insulation) ……………… Cách ly (Cách nhiệt)

Integral of Mohr ……………………………. Tích phân Morh

Integrated assemblies ……………………. Lắp ghép tổ hợp

Intennediate diaphragm …………………. Dầm ngang trong nhịp

Inter mediat post ………………………….. Thanh đứng khong lực của dàn tam giác

Interface ……………………………………… Bề mặt chuyển tiếp

 Intergrated ………………………………….. Tổ hợp

Interior ……………………………………….. Nội thất

Interior………………………………………… Nội thất

Interior design ……………………………… Thiết kế nội thất

Interior design ……………………………… Thiết kế nội thất

Interior design/documentation ……….. Thiết kế nội thất/tư liệu

Interior girder ………………………………. Dầm phía trong

Interior plants and planters …………….. Cây trồng trong nhà và bồn hoa

Intermediate support …………………….. Gối trung gian(trụ cầu)

Intermediate value ……………………….. Trị số trung gian

Intermittent load ………………………….. Tải trọng gián đoạn

Internal anchor …………………………….. Neo trong

Internal decoration ……………………….. Trang trí nội thất

Internal force ………………………………. Nội lực

Internal force redistribution ……………. Phân bộ lại nội lực

Internal prestressed concrete …………. Bêtông cốt thép dự ứng lực trong

Internal prestressed concrete …………. Bêtông cốt thép dự ứng lực trong

Internal vibration ………………………….. Chấn động bên trong

Internal vibrator ……………………………. Đầm trong(vùi vào hỗn hợp bêtông)

Internal vibrator ……………………………. Đầm trong(vùi vào hỗn hợp bêtông)

International Construction Standards .. Tiêu chuẩn xây dựng quốc tế

Interpresentations and decisions ……… Diễn giải và quyết định

Interpretation of the data ………………. Xử lí số liệu

Interruption of traffic …………………….. Gián đoạn giao thông

Intrados ………………………………………. Đường biên dưới của vòm

Invert …………………………………………. Bệ móng

Inverted L-beam …………………………… Dầm chữ L ngược

Inverted T section …………………………. Mặt cắt chữ T ngược

Investigation ………………………………… Khảo sát

Investigation for bridges …………………. Khảo sát cầu

Investigative Hydrological survey ……… Đo đạc khảo sát thuỷ văn

Ion beam …………………………………….. Chùm tia ion

Iron ……………………………………………. Sắt

Iron with carbon ……………………………. Thép cacbon

Irregularly distributed load ……………… Tải trọng phân bố không đều

Irrigation ……………………………………… Hệ thống tưới nước

Is multiplied by ……………………………… Được nhân với

I-section ……………………………………… Mặt cắt chữ I

Isolate ………………………………………… Tách ly

Isostatic system ……………………………. Hệ thống tĩnh định