Home Xây dựng Tiếng Anh xây dựng U

Tiếng Anh xây dựng U

2,526 views
0

U form bolt connection…………………… Bulong hình chữ U

U shape abutment ………………………… Mố chữ U

Ultimate limit state………………………… Trạng thái giói hạn cực hạn

Ultimate Load……………………………….. Tải trọng cực hạn

Ultimate load………………………………… Tải trọng cực hạn

Ultimate moment………………………….. Moment cực hạn

Ultimate strength………………………….. Cường độ cực hạn

Unbalanced load……………………………. Tải trọng không cân bằng

Unbonded tendon…………………………. Cốt thép dự ứng lực không dính bám

Unbonded tendon…………………………. Cốt thép dự ứng lực không dính bám

Unbonded tendon…………………………. Cốt thép dự ứng lực không dính bám

Unconscious man…………………………… Người bị ngất

Uncontinuous granlametry……………… Cấp phối hạt không liên tục

Uncracked concrete section…………….. Mặt cắt Bê tông chưa bị nứt

Uncracked concrete section…………….. Mặt cắt Bê tông chưa bị nứt

Uncracked member……………………….. Cấu kiện chưa nứt

Uncracked state…………………………….. Trạng thái chưa nứt

Under condition of…………………………. Với điều kiện rằng

Under the effect of ……………………….. Dưới ảnh hưởng của

Underdrain…………………………………… Nước ngầm

Underground water level……………….. Cao độ mực nước ngầm

Underpass……………………………………. Cầu chui

Unfavorable…………………………………. Bất lợi

Unfavourable climatic condition……….. Điều kiện khí hầu bất lợi

Unfilled tubular steel pile………………… Cọc ống thép không lấp lòng

Unfilled tubular steel pile………………… Cọc ống thép không lấp lòng

Unfired………………………………………… Không chịu lửa

Uniform beam………………………………. Dầm có tiết diện không đổi

Uniform load………………………………… Tải trọng đều

Uniformly…………………………………….. Một cách rải đều

Uniformly distributed load………………. Tải trọng phân bố đều

Uniformly loaded beam………………….. Dầm chịu tải trọng phân bố đều

Unit elongation……………………………… Độ dãn dài tương đối

Unit lengthening……………………………. Biến dạng dãn dài tương đối

Unit load………………………………………. Tải trọng riêng, tải trọng trên một đơn vị diện tích

Unit masonry………………………………… Các khối xây

Unit masonry flooring…………………….. Sàn bàng vữa xây

Unit shortening……………………………… Biến dạng co ngắn tương đối

Unit shortening……………………………… Biến dạng co ngắn tương đối

Unitkitchens…………………………………. Nhà bếp

Unreinforced concrete……………………. Bê tông không cốt thép

Unstiffened suspension bridge………… Cầu treo dây võng không dầm

Unsupported edge of the slab………….. Mép hẫng của bản

Unusual combinaison……………………… Tổ hợp hiếm

Up load………………………………………… Tải trọng thẳng đứng lên trên

Uplift…………………………………………… Nhổ bật lên

Upper floor…………………………………… Tầng trên

Upstream circuit breaker…………………. Bộ ngắt điện đầu nguồn

Upward……………………………………….. Hướng lên phía trên

Upward deflection…………………………. Biến dạng vồng lên

Use, Usage…………………………………… Sử dụng

Useful load…………………………………… Tải trọng có ích

Utility control systems…………………….. Các kiểm tra tiện ích

Utility piping materials…………………….. Các vật liệu lắp đặt đường ống

Utility piping materials…………………….. Các vật liệu lắp đặt đường ống

Utility room door…………………………… Cửa buồng công trình phụ

Utility room window………………………. Cửa sổ buồng công trình phụ

Utrasonic testing……………………………. Phương pháp thử bằng siêu âm