Home Cơ Khí Cấu tạo động cơ ô tô

Cấu tạo động cơ ô tô

2,861 views
0

Front cover :Tấm chặn trước

Bearing : bạc lót

Main Bearing cap: Nắp chụp cổ trục chính

oil pan : máng đựng dầu( catte)

Crankshaft : trục khủy

piston :  pittong

Cylinder : xi lanh

Cylinde head : Nắp quy lát

Exhaust manifold : cổ góp thoát

Rocker arm cover: Nắp đậy cò mổ

Throttle body : bướm ga

fuel injection unit with idle speed control : bộ phun nhiên liệu điều khiển tốc độ cầm chừng

intake manifold : cồ góp thoát

Crankcase : cacte, hộp trục khủy

coolant pump : bơm nước làm mát