Home Cơ Khí Hê thống ống bơm dẫn nước công nghiêp

Hê thống ống bơm dẫn nước công nghiêp

1,388 views
0

Hình trên biểu diển hệ thống bơm dẫn nước phục vụ ngành công nghiệp sản xuất alumin nhôm.

+ Các từ trong bài:

1.Bauxite form mine: Bauxite đưa về từ mỏ.

2.Crushed bauxite: Quặng bauxite nghiền nhỏ.

3.Ball mill: Máy nghiền bi.

4.Slurry mixer: Máy trộn ( hồ )

5.Crushed lime: Đá vôi nghiền nhỏ.

6.Caustic: Chất kiềm.

7.Digester: Nồi chiết áp suất.

8.Steam: Hơi nước.

9.Heater: Thiết bị làm nóng.

10.Blow-off tank: Bể xả

11.Sand classifier:Thiết bị phân loại cát

12.Thickeners: Các chất cô đặc.

13.Washing thickeners: Rửa các chất cô đặc.

14.Waste lake: Hồ nước thải.

15.Filters: Bồn lọc.

16.Heat exchangers: Các bồn tán nhiệt.

17.Evaporators: Bồn bay hơi.

18.Precipitators: Bồn lắng.

19.Primary classifying thickener: Bồn phân loại các chất thải cô đặc chính.

20.Secondary classifying thickener: Bồn phân loại các chất thải cô đặc phụ.

21.Tertiary classifiers: Bồn phân loại lần ba.

22.Hydrate: Hydrát hoá.

23.Rotary kiln: Lò nung xoay.

24.Cooler: Thiết bị làm nguội.