Home Cơ Khí Quy trình chế tạo thép ống vuông

Quy trình chế tạo thép ống vuông

3,388 views
0

Dưới đây là qui trình chế tạo thép ống vuông:

1.Uncoiling: Tháo cuộn thép tấm.

2.Flattening: Làm phẳng.

3.Shearing and butt welding: Cắt và hàn giáp mối.

4.Circle shearing: Cắt mép bằng dao đĩa.

5.Loop storing: Cuộn tròn cất giữ.

6.Roll forming: Lăn cán tạo hình.

7.High frequency welding: Hàn điện cao tần.

8.Removal of burr: Loại bỏ gờ sắc, làm phẳng đường hàn.

9.Water cooling: Làm nguội bằng nước.

10.Forming: Định hình thép ống.

11.Non-destruction inspection: Kiểm tra không phá huỷ.

12.Cut off: Cắt đoạn.

13.Corrosion resistant coating: Phủ chống gỉ bề mặt.

14.Inspection: Kiểm tra

15.Marking: Ghi nhãn.

16.Packing and warehousing: Đóng gói và cất giữ.