Home Cơ Khí Quy trình dập lon

Quy trình dập lon

1,291 views
0

Dưới đây là quy trình:

1.Uncolier: Tháo cuộn kim loại

2.Cupping press: Ép vuốt tạo hình

3.Redraw press: Tái ép vuốt đạt kích thước.

4.Heat setting oven: Đưa vào lò định hình lon bằng nhiệt

5.Trimmer: Xén mép lon.

6.Printer: In nhãn.

7.Curing oven: Đưa vào lò hong khô .

8.Necker flanger: Tạo mép cổ sản phẩm.

9.Interior and exterior inspection machine : máy kiểm tra trong, ngoài thành sản phẩm

10.Palletizer: máy xếp lon lên giá kê.

11.Lid seaming process at customer’s plants: Quá trình ghép mí nắp lon tại nhà máy của khách hàng