Home Cơ Khí Quy trình sản xuất nhôm

Quy trình sản xuất nhôm

2,671 views
0

Dưới đây là quy trình hoàn chỉnh để sản xuất  kim loại nhôm được dùng rất nhiều trong đời sống hàng ngày.

  1. Metal Powder + Alloying  elements  :  Bột kim loại + Thành phần hợp kim
  2. Mixing : Trộn
  3. Pressing:  Ép
  4. Sintering:  Ủ
  5. Homogeneration: Đồng hoá
  6. Sizing: Định kích thước
  7. Deburring/Tumbering: Loại sỉ bavia
  8. Secondary Operation: Quy trình tiếp theo để cho ra sản phẩm nhôm mong muốn ( có thể là gia công, mài,..)