Home Cơ Khí Quy trình tái chế pin ắcquy niken-kim loại hyđrua của công ty...

Quy trình tái chế pin ắcquy niken-kim loại hyđrua của công ty HonDa

2,118 views
0

Dưới đây là quy trình:

1.Collecting batteries: Thu gom pin

2.Disassembling/scrapping: Tháo rời và nghiền vụn.

3.Calcination: Nung khô

4.Pulverization/sorting: Tán bột và phân loại.

5.Active substances: Các hoạt chất.

6.Acid dissolution: Phân huỷ acid

7.Oxide that contains rare earth metals: Oxit có chứa các kim loại đất hiếm

8.Molten salt electrolysis: Điện phân muối nóng chảy.

9.Rare earth metals: kim loại đất hiếm

10.Negative-electrode materials : các vật liệu điện cực âm.

11.Reuse as negative-electrode materials : tái sử dụng các vật liệu điện cực âm

12.Honda products: các sản phẩm của Honda

13.Customers: Khách hàng.

* Newly established process: Quy trình mới phát triển