Home Điện QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC ĐƠN GIẢN

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC ĐƠN GIẢN

0
QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC ĐƠN GIẢN
Quy trình sản xuất khí sinh học đơn giản
Quy trình sản xuất khí sinh học đơn giản
Quy trình sản xuất khí sinh học đơn giản

Giải thích: Chất thải sinh học được loại bỏ sạn và chất gây ô nhiễm. Tiếp theo, chất thải được dẫn qua lò phản ứng, trong đó: phần khí sinh học dùng để cung cấp nhiệt năng và điện năng cho con người; phần bã thải được khử nước và dùng làm phân bón compost, hoặc qua thùng chứa nước khác thành phân bón dạng lỏng.

Các từ trong hình:

 • Biowaste: Chất thải sinh học
 • Pulper: Máy xay
 • Contaminants: Chất gây ô nhiễm
 • Hydrodynamic grit removal system: Hệ thống tách sạn bằng lực thủy động
 • Sand: Cát
 • Reactor: Lò phản ứng
 • Biogas: Khí sinh học
 • Biofilter: Lọc sinh học
 • Exhaust gas: Khí thải
 • Thermal En.: Nhiệt lượng
 • Electrical En.: Điện lượng
 • CHP: Nhiệt điện kết hợp (CHP = Combined Heat and Power)
 • Dewatering: Khử nước
 • Post-composting: Hậu xử lý composite
 • Process water buffer: Quá trình chứa nước
 • Liquid fertilizer: Phân bón dạng lỏng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here