Home Điện QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC ĐƠN GIẢN

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC ĐƠN GIẢN

4,288 views
0
Quy trình sản xuất khí sinh học đơn giản
Quy trình sản xuất khí sinh học đơn giản

Giải thích: Chất thải sinh học được loại bỏ sạn và chất gây ô nhiễm. Tiếp theo, chất thải được dẫn qua lò phản ứng, trong đó: phần khí sinh học dùng để cung cấp nhiệt năng và điện năng cho con người; phần bã thải được khử nước và dùng làm phân bón compost, hoặc qua thùng chứa nước khác thành phân bón dạng lỏng.

Các từ trong hình:

 • Biowaste: Chất thải sinh học
 • Pulper: Máy xay
 • Contaminants: Chất gây ô nhiễm
 • Hydrodynamic grit removal system: Hệ thống tách sạn bằng lực thủy động
 • Sand: Cát
 • Reactor: Lò phản ứng
 • Biogas: Khí sinh học
 • Biofilter: Lọc sinh học
 • Exhaust gas: Khí thải
 • Thermal En.: Nhiệt lượng
 • Electrical En.: Điện lượng
 • CHP: Nhiệt điện kết hợp (CHP = Combined Heat and Power)
 • Dewatering: Khử nước
 • Post-composting: Hậu xử lý composite
 • Process water buffer: Quá trình chứa nước
 • Liquid fertilizer: Phân bón dạng lỏng
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%