Home Sinh Hóa Quy trình tuần hoàn khí CO2

Quy trình tuần hoàn khí CO2

1,478 views
0

 

Hình 7:Quy trình tuần hoàn khí

Giải thích: ngoài cách hấp thụ CO2bằng cây xanh, ta còn có thể hấp CO2 trong công nghiệp, khi thải tại các nhà máy sẽ được dẫn đến một nhà máy xử lý khí CO2 tại đây khí CO2 sẽ được chia làm hai phần, một được tái sử dụng lại trong công nghiệp. Phần còn lại sẽ được trả về mặt đất để tái tạo là các tài nguyên.

Các từ trong hình:

-terrestrial sequestration: cô lập trên mặt đất

-coal and biomass: than đá và sinh khối

-atmospheric CO­­2: khí CO2 ngoài không khí

-fuel: nhiên liệu

-ethanol plant: nhà máy ethanol

-electricity generation: nhà máy phát điện

-cement: xi măng

-steel: thép

-refineries: nhà máy lọc dầu

-CO2 capture: hấp thu khí CO2

-EOR pipeline: đường ống thu dầu (EOR: enhanced oil recovery)

-industrial uses and food products: nguyên liệu cho công nghiệp và thực phẩm

-geologic sequestration: tầng địa chất

-oil: dầu

-seal: lớp ngăn cách

-CO2 displaces methane from coal: CO2 điều chế từ methane trong than đá

-CO2 stored in depleted oil/gas reservoirs: CO2 có trong dầu/gas

– CO2 displaces trapped oil (enhanced oil recovery): CO2 điều chế từ việc tách dầu

-CO2 stored in saline formations: CO2 có trong muối.