Home Sinh Hóa HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ

7,477 views
0
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ

Giải thích: Sau khi được xử lý sơ bộ, nước thải được đưa vào bể lắng cặn. Tiếp theo, phần nước được đưa vào bể sục khí, qua bể lắng cuối và cuối cùng được khử trùng bằng Clo trước khi được xả ra ao, hồ, … Phần cặn được đưa vào bể phân hủy. Tại đây phần bã bùn cặn được lọc ép, làm khô và đem đi tiêu hủy; phần chất lỏng bề mặt được hồi lưu về bể lắng cấp 1; còn phần khí được dẫn tới nồi đun.

Các từ trong hình:

 • Preliminary treatment: Xử lý sơ bộ
 • Protective coarse bar screen: Song chắn rác
 • Comminution: Thiết bị nghiền nhỏ
 • Grit settling: Lắng cặn
 • Primary settling: Lắng cặn cấp 1
 • Aeration: Sục khí
 • Air compressors: Máy nén không khí
 • Final settling tanks: Bể lắng cuối
 • Activated sludge return: Hồi lưu bùn hoạt tính
 • Activated sludge waste: Bùn hoạt tính thải
 • Chlorination: Clo
 • Effluent to lake: Dẫn nước đã xử lý ra hồ
 • Raw sludge: Bùn thô
 • Primary digestion: Phân hủy cấp 1
 • To sludge disposal: Tiêu hủy bùn
 • Two stage digestion: 2 giai đoạn phân hủy
 • Secondary digestion: Phân hủy cấp 2
 • Sludge filter pressing and drying: Lọc ép và làm khô bùn
 • Sludge disposal: Tiêu hủy bùn
 • Gas line to boiler: Đường dẫn khí tới nồi đun
 • Sludge gas: Khí bùn
 • Supernatant liquor: Lớp chất lỏng bề mặt
 • Sludge: Bùn
 • Supernatant liquor return: Hồi lưu chất lỏng bề mặt
         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%