Home Sinh Hóa Sơ đồ quy trình giết mổ gia cầm

Sơ đồ quy trình giết mổ gia cầm

2,239 views
0

Hình 18: sơ đồ qui trình giết mổ gia cầm

Giải thích: gia cầm sau khi giết mổ sẽ được lấy nội tạng rồi đem cắt nhỏ và trộn đều sau đó tạo thành khói. Những khói này sẽ được rán chính trước khi đóng gói để bán lẻ hoặc làm lạnh để bảo quản

Các từ trong hình:

-slaughtering: giết mổ

-evisceration: lấy nội tạng

-cutting: cắt

-mixing: trộn

-forming: tạo hình

-frying: rán

-cooking: nấu

-freezing: đông lạnh

-packaging: đóng gói

-storage: bảo quản