Home Vật liệu Quy trình khai thác than

Quy trình khai thác than

3,942 views
0

Dưới đây là quy trình khai thác than:

1.Land clearing topsoil removal: San phẳng dở bỏ tầng đất mặt.

2.Overburden drilling and blasting: Khoan bóc vỉa và nổ mìn.

3.Overburden removal: Dở bỏ lớp bóc vỉa.

4.Coal drilling and blasting: Khoan khai thác than và nổ mìn.

5.Coal mining: Khai thác than.

6.Coal preparation: Sơ chế than.

7.Coal washing: Làm sạch , loại bỏ tạp chat.

8.Overland conveyor: Vận chuyển than băng tải đường bộ.

9.Port stockpile: Dự trữ than tại kho cảng.

10.Coal shipment: Vận chuyển than tiêu thụ

11.Overburden dumping: Đắp lớp đât bóc vỉa

12.Topsoil placement: Sắp xếp lại tầng đất mặt

13.Rehabilitation: Phục hồi lại cảnh quan , thảm thực vật