Home Điện Quy trình phân tái chế pin

Quy trình phân tái chế pin

1,506 views
0

Giải thích: pin được thu hồi sẽ được đưa vào máy đập nghiền nhỏ sau đó lọc và phân loại

Các từ trong hình:

-The basic: quy trình chính

-Scarp batteries: thu hồi pin

-tramp iron: sắt vụn

-Crusher: máy đập

-Screen: lọc

-Components separation: phân loại các thành phần

-Polypropylene: nhựa

-Grids metal:kim loai

-PVC EBonite: nhựa EBonite

-Paste: bột

-Electrolyte:chất điện phân