Home Vật liệu TÁI CHẾ GIẤY VỤN THÀNH THÙNG CAC-TÔNG

TÁI CHẾ GIẤY VỤN THÀNH THÙNG CAC-TÔNG

3,367 views
0
BG_Altpapier_Pop_Abb2_ENGLISH
Tái chế giấy vụn thành thùng các-tông

Giải thích: Giấy vụn được cho vào máy xay, sau đó hỗn hợp sẽ đi qua màng lọc để tách những hạt lạ như chất dẻo. Tiếp theo hỗn hợp được tách mực in bằng cách thổi không khí vào cho mực bay lên. Sau đó, hỗn hợp được nghiền nát và được đưa vào máy làm thùng các-tông. Dưới sức nén của máy cán, hỗn hợp sẽ được làm khô và nhẵn. Cuối cùng, các thùng cac-tông được sơn màu và cuộn lại.

Các từ trong hình:

 1. Paper factory: Nhà máy sản xuất giấy
 2. Raw material: Nguyên liệu thô
 3. Pulper: Máy xay
 4. Foreign particle separation: Tách hạt lạ
 5. Sieve: Màng lọc
 6. Deinking: Tách mực in
 7. Air: Không khí
 8. Grinding: Nghiền nát
 9. Carton machine: Máy làm thùng các-tông
 10. Pressing: Nén, ép
 11. Smoothing drying: Làm khô, làm phẳng
 12. Coating: Sơn màu
 13. Roller: Máy cán